Sahara Slovakia

Leto 2023

Akcia zameraná na vojenskú históriu a vojenskú techniku z minulého storočia

Informácie o akcii

Základne informacie

SAHARA 2022 Zrušená

Pre bližšie informácie navštívte našu FB stránku

Súradnice akcie

Latitude:48.5360911 Longitude:17.2472076

20. ročník

Patrí k najstarším akciám svojho druhu na Slovensku, ktorá bola založená v roku 2002

Navštevnosť

SAHARU každoročne navštívi viac ako 10 000 divákov.

O nás

SAHARA – je stretnutie majiteľov vojenských historických vozidiel a klubov vojenskej histórie na Slovensku a najvýznamnejšia military udalosť roka na piesku. Každoročne sa organizuje vo vojenskom areáli na Záhorí, ktorý pripomína svojim charakterom saharskú púšť. A práve pre túto výnimočnosť terénu sme nazvali naše podujatie SAHARA.

SAHARA – sa organizuje vždy koncom augusta, pretože si v týchto dňoch pripomíname výročie a tradície jedného z najväčších európskych protinacistických odbojových vystúpení – Slovenské národné povstanie. Práve z tohto historického míľnika slovenskej minulosti často čerpajú organizátori SAHARY motívy a filozofiu svojej činnosti.

SAHARA – je podujatie, ktoré sa oplatí navštíviť. Patrí v rámci Európy k jedinečným akciám a právom jej patria superlatívy: najväčšie a najvýznamnejšie v rámci Slovenskej republiky.

SAHARA – je akcia prioritne zameraná na vojenskú históriu a vojenskú techniku z minulého storočia. Vo svojich začiatkoch bola stretnutím umožňujúcim veteránskej obci prezentáciu a súťažné jazdy automobilových civilných a vojenských veteránov. Aj v súčasnosti je možné zúčastniť sa zaujímavo pripravených pretekov pre vozidlá, ktoré pretekajú v náročnom piesčitom teréne. V rámci súťažných jázd si môžu súťažiaci v extrémnych podmienkach svoju techniku vyskúšať a súťažiť medzi sebou vo viacerých kategóriách. Každá súťaž je vyhodnotená a úspešní súťažiaci sú na stupni víťazov odmenení hodnotnými cenami. Okrem statických ukážok vojenskej historickej techniky, súťaží a defilé sú dôležitým bodom programu bojové ukážky v réžii vojenských historických klubov, väčšinou na tému 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Prezentujú sa však aj udalosti povojnovej histórie (ČSĽA). Súčasnosť je zastúpená ukážkami činnosti Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie.

SAHARA – je verejne prístupným podujatím, určeným pre širokú verejnosť ako voľno časová kultúrna udalosť zameraná na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. Okrem laickej verejnosti sa stretnutia zúčastňujú aj nadšenci vojenskej techniky a vojenstva vôbec a priaznivci vojensko – historickej tematiky. Od iných, podobných podujatí sa SAHARA odlišuje hlavne tým, že jej snahou je popularizovať vojenské dejiny Slovenska a šíriť osvetu o dejinách vojen a ozbrojených konfliktov, vývoji armády, zbraní a vojenskej techniky. Okrem osvetovej a kultúrno-vzdelávacej misie sa podujatie SAHARA postupným vývojom stalo nositeľom vojenských tradícií a propagátorom vojenskej histórie, viažucej sa k obdobiu 2. svetovej vojny i k Slovenskému národnému povstaniu.

Akcia Začína

Tešíme sa na Vás

--d --h --m --s

Partneri

Ďakujeme všetkym partnerom za podporu a priazeň

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Netgrif

Netgrif

VTSU Záhorie

VTSU Záhorie

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

Hasičský a záchranný zbor

Hasičský a záchranný zbor

Moak

Caffé Moak

Budiš

Budiš

Múzeum SNP

Múzeum SNP

Predaj a požičovňa štvorkoliek

Predaj a požičovňa štvorkoliek

Mobilita servis, spol. s r.o

Mobilita servis, spol. s r.o

WebSupport

WebSupport