Sahara Slovakia

Leto 2024

Akcia zameraná na vojenskú históriu a vojenskú techniku z minulého storočia

Informácie o akcii

Základné informacie

SAHARA 2024: 23.- 24.8.

Pre aktuálne informácie nás sledujte na Facebooku alebo Instagrame

Súradnice akcie

Latitude:48.638631 Longitude:17.322381

20. ročník

Patrí k najstarším akciám svojho druhu na Slovensku, ktorá bola založená v roku 2002

Navštevnosť

SAHARU každoročne navštívi viac ako 10 000 divákov.

O nás

SAHARA – je stretnutie majiteľov vojenských historických vozidiel a klubov vojenskej histórie na Slovensku a najvýznamnejšia military udalosť roka na piesku. Každoročne sa organizuje vo vojenskom areáli na Záhorí, ktorý pripomína svojim charakterom saharskú púšť. A práve pre túto výnimočnosť terénu sme nazvali naše podujatie SAHARA.

SAHARA – sa organizuje vždy koncom augusta, pretože si v týchto dňoch pripomíname výročie a tradície jedného z najväčších európskych protinacistických odbojových vystúpení – Slovenské národné povstanie. Práve z tohto historického míľnika slovenskej minulosti často čerpajú organizátori SAHARY motívy a filozofiu svojej činnosti.

SAHARA – je podujatie, ktoré sa oplatí navštíviť. Patrí v rámci Európy k jedinečným akciám a právom jej patria superlatívy: najväčšie a najvýznamnejšie v rámci Slovenskej republiky.

SAHARA – je akcia prioritne zameraná na vojenskú históriu a vojenskú techniku z minulého storočia. Vo svojich začiatkoch bola stretnutím umožňujúcim veteránskej obci prezentáciu a súťažné jazdy automobilových civilných a vojenských veteránov. Aj v súčasnosti je možné zúčastniť sa zaujímavo pripravených pretekov pre vozidlá, ktoré pretekajú v náročnom piesčitom teréne. V rámci súťažných jázd si môžu súťažiaci v extrémnych podmienkach svoju techniku vyskúšať a súťažiť medzi sebou vo viacerých kategóriách. Každá súťaž je vyhodnotená a úspešní súťažiaci sú na stupni víťazov odmenení hodnotnými cenami. Okrem statických ukážok vojenskej historickej techniky, súťaží a defilé sú dôležitým bodom programu bojové ukážky v réžii vojenských historických klubov, väčšinou na tému 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Prezentujú sa však aj udalosti povojnovej histórie (ČSĽA). Súčasnosť je zastúpená ukážkami činnosti Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie.

SAHARA – je verejne prístupným podujatím, určeným pre širokú verejnosť ako voľno časová kultúrna udalosť zameraná na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. Okrem laickej verejnosti sa stretnutia zúčastňujú aj nadšenci vojenskej techniky a vojenstva vôbec a priaznivci vojensko – historickej tematiky. Od iných, podobných podujatí sa SAHARA odlišuje hlavne tým, že jej snahou je popularizovať vojenské dejiny Slovenska a šíriť osvetu o dejinách vojen a ozbrojených konfliktov, vývoji armády, zbraní a vojenskej techniky. Okrem osvetovej a kultúrno-vzdelávacej misie sa podujatie SAHARA postupným vývojom stalo nositeľom vojenských tradícií a propagátorom vojenskej histórie, viažucej sa k obdobiu 2. svetovej vojny i k Slovenskému národnému povstaniu.

Vstupenky

Predaj vstupeniek na podujatie SAHARA je realizovaný iba pri bráne pred vstupom do areálu v predajných stánkoch označených názvom KASSA.

Platba kartou nie je možná!

Zakúpením vstupenky vzniká zmluvný vzťah medzi držiteľom vstupenky a organizátorom podujatia SAHARA. Z uvedeného dôvodu je držiteľ vstupenky povinný v priestore konania akcie SAHARA dodržiavať ZÁVÄZNÉ PRAVIDLÁ, POKYNY ORGANIZÁTORA A USPORIADATEĽSKEJ SLUŽBY. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, pokiaľ budú spôsobené nezákonným alebo inak nevhodným správaním držiteľa vstupenky, či ostatných prítomných osôb. Z dôvodov ochrany návštevníkov a iných osôb podieľajúcich sa na akcii je držiteľ vstupenky povinný v priestore konania podujatia SAHARA na prípadnú žiadosť usporiadateľskej služby predložiť uznaný identifikačný preukaz a vstupenku. Organizátor si vyhradzuje právo akéhokoľvek záznamu podujatia SAHARA. V prípade zhotovenia fotografických a iných záznamov počas podujatia, alebo v súvislosti s ňou, dáva majiteľ tejto vstupenky súhlas na ich použitie bez nároku na finančnú náhradu.

Ceny vstupeniek budú čoskoro aktualizované.

Registrácia


Areál VTSÚ Záhorie bude prístupný iba pre REGISTROVANÝCH účastníkov a reenactorov už od pondelka 19. augusta do štvrtka 22. augusta.

Pre všetkých, ktorí budú súčasťou akcie Sahara Slovakia 2024 a plánujú stráviť vo vojenskom areáli VTSÚ Záhorie viac ako 24 hodín, je povinná registrácia. Táto povinnosť platí iba pre reenactment a účastníkov.

ÚČASTNÍK: Účastní sa podujatia, vytvára vlastný dobový tábor / využíva možnosti voľných jázd atď.
REENACTMENT: „Účastník“, ktorý sa zúčastní aj bojových ukážok.

NÁVŠTEVNÍKOV, ktorí majú záujem prísť sa pozrieť na akciu, privítame s programom v piatok a sobotu 23. a 24. augusta (registrácia nie je potrebná).

Registrovať sa

Program SAHARA 2024

Na finálnom znení programu momentálne pracujeme. Pre aktuálne informácie sledujte náš Facebook alebo Instagram, kde Vás budeme o všetkom informovať.

Hlavný program SAHARA 2024 sa uskutoční v sobotu 24.8.2024.

Odporúčame všetkým majiteľom domácich zvierat, aby ich nevodili na akciu, pretože zvukové efekty môžu vážne poškodiť ich sluch. Podmienky pre vstup do vojenského areálu sú dostupné TU. Na celom území Vojenského obvodu Záhorie počas doby trvania podujatia SAHARA 2024 platí prísny zákaz používania akýchkoľvek bezpilotných prieskumných prostriedkov, dronov a pod. Porušením tohto zákazu sa vystavujete sankčnému konaniu a zároveň ohrozujete plynulý a bezproblémový priebeh podujatia.

Do začiatku akcie zostáva:

--d --h --m --s

Tešíme sa na Vás!

Partneri

Ďakujeme všetkym partnerom za podporu a priazeň

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Netgrif

Netgrif

VTSU Záhorie

VTSU Záhorie

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

Hasičský a záchranný zbor

Hasičský a záchranný zbor

Moak

Caffé Moak

Budiš

Budiš

Múzeum SNP

Múzeum SNP

Predaj a požičovňa štvorkoliek

Predaj a požičovňa štvorkoliek

Mobilita servis, spol. s r.o

Mobilita servis, spol. s r.o

WebSupport

WebSupport