Sahara Slovakia

5 - 6.8.2022

Akcia zameraná na vojenskú históriu a vojenskú techniku z minulého storočia

Informácie o akcii

Základne informacie

5.8 - 6.8.2022

Hlavný program je v Sobotu 6.8.2022

Súradnice akcie

Latitude:48.5360911 Longitude:17.2472076

19. ročník

Patrí k najstarším akciám svojho druhu na Slovensku, ktorá bola založená v roku 2002

Navštevnosť

SAHARU každoročne navštívi viac ako 10 000 divákov.

O nás

SAHARA – je stretnutie majiteľov vojenských historických vozidiel a klubov vojenskej histórie na Slovensku a najvýznamnejšia military udalosť roka na piesku. Každoročne sa organizuje vo vojenskom areáli na Záhorí, ktorý pripomína svojim charakterom saharskú púšť. A práve pre túto výnimočnosť terénu sme nazvali naše podujatie SAHARA.

SAHARA – sa organizuje vždy koncom augusta, pretože si v týchto dňoch pripomíname výročie a tradície jedného z najväčších európskych protinacistických odbojových vystúpení – Slovenské národné povstanie. Práve z tohto historického míľnika slovenskej minulosti často čerpajú organizátori SAHARY motívy a filozofiu svojej činnosti.

SAHARA – je podujatie, ktoré sa oplatí navštíviť. Patrí v rámci Európy k jedinečným akciám a právom jej patria superlatívy: najväčšie a najvýznamnejšie v rámci Slovenskej republiky.

SAHARA – je akcia prioritne zameraná na vojenskú históriu a vojenskú techniku z minulého storočia. Vo svojich začiatkoch bola stretnutím umožňujúcim veteránskej obci prezentáciu a súťažné jazdy automobilových civilných a vojenských veteránov. Aj v súčasnosti je možné zúčastniť sa zaujímavo pripravených pretekov pre vozidlá, ktoré pretekajú v náročnom piesčitom teréne. V rámci súťažných jázd si môžu súťažiaci v extrémnych podmienkach svoju techniku vyskúšať a súťažiť medzi sebou vo viacerých kategóriách. Každá súťaž je vyhodnotená a úspešní súťažiaci sú na stupni víťazov odmenení hodnotnými cenami. Okrem statických ukážok vojenskej historickej techniky, súťaží a defilé sú dôležitým bodom programu bojové ukážky v réžii vojenských historických klubov, väčšinou na tému 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Prezentujú sa však aj udalosti povojnovej histórie (ČSĽA). Súčasnosť je zastúpená ukážkami činnosti Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie.

SAHARA – je verejne prístupným podujatím, určeným pre širokú verejnosť ako voľno časová kultúrna udalosť zameraná na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. Okrem laickej verejnosti sa stretnutia zúčastňujú aj nadšenci vojenskej techniky a vojenstva vôbec a priaznivci vojensko – historickej tematiky. Od iných, podobných podujatí sa SAHARA odlišuje hlavne tým, že jej snahou je popularizovať vojenské dejiny Slovenska a šíriť osvetu o dejinách vojen a ozbrojených konfliktov, vývoji armády, zbraní a vojenskej techniky. Okrem osvetovej a kultúrno-vzdelávacej misie sa podujatie SAHARA postupným vývojom stalo nositeľom vojenských tradícií a propagátorom vojenskej histórie, viažucej sa k obdobiu 2. svetovej vojny i k Slovenskému národnému povstaniu.

Informácie pre verejnosť

Kyvadlová preprava (odchody a príchody autobusov sú len orientačné)

5. august 2022 (piatok)
Počet autobusov: 1 ks
Časové intervaly: od 08.00 h do 17.00 h každých 40 minút

6. august 2022 (sobota)
Počet autobusov: 3 ks
Časové intervaly:
od 08.00 h – 11.00 h každých 20 minút
od 12.00 h – 14.00 h každú hodinu
od 15.00 h – 19.00 h každých 20 minút

Pre viac informacii (TU)

Hlavný program SAHARA 2022 sa uskutoční 6.8.2022.

Predaj vstupeniek na podujatie SAHARA je realizovaný iba pri bráne pred vstupom do areálu v predajných stánkoch označených názvom KASSA. (Platba kartou nie je možná.)

(Odporúčame všetkým majiteľov domácich zvierat aby ich nevodili na akciu, pretože zvukové efekty môžu vážne poškodiť ich sluch)

Podmienky pre vstup do vojenského areálu (TU)
Na celom území Vojenského obvodu Záhorie počas doby trvania podujatia SAHARA 2022 platí prísny zákaz používania akýchkoľvek bezpilotných prieskumných prostriedkov, dronov a pod. Porušením tohto zákazu sa vystavujete sankčnému konaniu a zároveň ohrozujete plynulý a bezproblémový priebeh podujatia.

Akcia Začína

Tešíme sa na Vás

Partneri

Ďakujeme všetkym partnerom za podporu a priazeň

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Netgrif

Netgrif

VTSU Záhorie

VTSU Záhorie

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

Hasičský a záchranný zbor

Hasičský a záchranný zbor

Moak

Caffé Moak

Budiš

Budiš

Múzeum SNP

Múzeum SNP

Predaj a požičovňa štvorkoliek

Predaj a požičovňa štvorkoliek

Mobilita servis, spol. s r.o

Mobilita servis, spol. s r.o

WebSupport

WebSupport